Παραγωγή DVD

Εκτύπωση
Οποιοδήποτε υλικό βίντεο, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία, ψηφιοποίηση ή μοντάζ, μπορεί να παραδοθεί σε μορφή DVD για χρήση. Σημείωση: δε διαθέτουμε εξοπλισμό για τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων DVD. Παραδίδεται ένα DVD μήτρα με το υλικό, και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αναπαραγωγή του σε πολλαπλά αντίτυπα, αν το επιθυμούν.