Ζωντανή μετάδοση εκδήλωσης

Εκτύπωση
Ζωντανή μετάδοση διαλέξεων, παρουσιάσεων και εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, μεταδίδονται και οι διαφάνειες ή ο ηλεκτρονικός πίνακας. Η πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση μπορεί να είναι ελεγχόμενη μέσω κωδικού. Η Altnet έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και την κατασκευή προσωρινής ιστοσελίδας ούτως ώστε να μεταδοθεί η οποιαδήποτε εκδήλωση μέσω διαδικτύου, ενώ αναλαμβάνει και τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης.