Βιντεοδιάσκεψη μέσω Web

Εκτύπωση
Δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας έως και 10 ταυτόχρονων χρηστών με βίντεο, ήχο και γραπτό κείμενο, από οποιοδήποτε υπολογιστή ο οποίος βρίσκεται συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Μπορείτε ανά πασα στιγμή να δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας με τους συνεργάτες σας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Πλέον η συνεργασία από απόσταση αποκτά νέα διάσταση και η εποχή του τηλεφώνου φαίνεται πολύ μακρινή.