Κατασκευή, βελτιστοποίηση και φιλοξενία ιστοσελίδων - Altnet

A+ R A-

Υπηρεσία ψηφιοποίησης

E-mail Εκτύπωση PDF
Υπηρεσία ψηφιοποίησης (από αναλογική ή ψηφιακή πηγή) και δια-κωδικοποίησης ψηφιακών αρχείων βίντεο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως μικρές φορητές κάμερες, και των υποδομών, δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να βιντεοσκοπήσουν διαλέξεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις. Παρατηρείται όμως έλλειψη εξοπλισμού και εργαλείων κωδικοποίησης του βίντεο από την πρωτογενή του μορφή αναλογική ή ψηφιακή, σε ψηφιακή μορφή κατάλληλα κωδικοποιημένη. Την παραπάνω ανάγκη έρχεται να καλύψει η υπηρεσία ψηφιοποίησης, δίνοντας στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα βίντεο του σε ψηφιακή μορφή ή/και να τα διαθέσει μέσω του Διαδικτύου.

Πραγματοποίηση ψηφιακού μοντάζ σε υλικό βίντεο!

Πραγματοποίηση ψηφιακού μοντάζ σε υλικό βίντεο. Είναι δυνατή η επεξεργασία ψηφιακού βίντεο σε οποιαδήποτε μορφή προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του και να μετατραπεί σε υλικό υψηλών προδιαγραφών. Η διαδικασία του μοντάζ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ή με συνεργαζόμενους σκηνοθέτες. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μπορεί να παραδοθεί σε διάφορες μορφές ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται, πχ σε DVD για παρουσίαση σε τάξη ή σε ψηφιακό αρχείο κατάλληλο για διάθεση στο διαδίκτυο.

cms nuovo